Skryf hier in vir lesse by

ons praktyk

Kliek hier om in te skryf en betalingsinligting vir 2020 te kry

 

 

 

Algemene Inligting:
 

Neem asseblief kennis dat lesse 'n aanvang neem in Februarie en eindig in Desember behalwe waar anders gereël word met kontrakskole.

 

Betalings geskied vooruit vir die maand voor of op die 5de van elke maand en is betaalbaar vir 11 maande (Februarie tot Desember). Januarie se fooi dien as registrasiefooi.

 

Neem kennis dat daar 1 maand kennis gegee moet word via e-pos by info.kkinetika@gmail.com. U betaal dus steeds vir die maand en u kind sal steeds vir daardie maand les ontvang. Geen kennis kan vir November gegee word nie (Dus kan u nie einde Oktober kennis gee vir November en Desember nie). November en Desember is dus nie kennisgewingsmaande nie.

 

Kontak ons asseblief indien u nie rekeninge of kwitansies ontvang nie by finansies.kkinetika@gmail.com

 

U gaan weekliks 'n nuusbrief ontvang met oefeninge wat u met u kind by die huis kan doen. Laat weet ons indien u nie die e-posse ontvang nie. Gaan kyk ook in u SPAM vouer.

 

Bankbesonderhede:

 

FNB Besigheidsrekening

Karynakinetika

Rekeningnommer: 62387448949

Takkode: 250655

Verwysing: Kind se naam en skool

Kontak ons

Kantoor
064 680 0809

Wil jy meer van ons hoor?

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Karynakinetika